Korte lijnen voor een optimale samenwerking

De meeste websites maak ik voor zzp’ers. Het prettige daarvan is dat de lijnen kort zijn. Ik stem de opdracht af met de opdrachtgever zelf en heb niet te maken met een team van medewerkers, een bestuur of een marketingafdeling die allemaal zeggenschap moeten hebben in het proces van de ontwikkeling van de website.

Toen ik benaderd werd door Petra Minderhout om voor het project MSV Taal* aan de slag te gaan hebben we het daar ook over gehad. Bij MSV Taal zijn meerdere gemeenten en partijen betrokken. Alles staat en valt bij een goede projectbegeleider die zorgt dat het proces door loopt en deadlines gehaald worden. Dat was aan Petra zeker toevertrouwd. De communicatie was uitstekend, afspraken werden nagekomen, kortom het verliep gestroomlijnd. En er werd niet beknibbeld zodat ik met een goed gevoel de benodigde tijd in de opdracht kon steken. Met een goed resultaat dat aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet.

*MSV Taal is een gezamenlijk project van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MSV). Ieder voor zich hebben deze gemeenten een onderwijsvisie. Vanuit de gemeenschappelijkheden in deze visies is gekeken welke thema’s gezamenlijk opgepakt gaan worden. Het thema taal kreeg daarbij de hoogste prioriteit. Beheersing van de Nederlandse taal is heel belangrijk voor de ontwikkeling én de toekomst van alle kinderen, leerlingen en studenten. Hierbij zijn verschillende partners betrokken zoals het onderwijs, gemeenten, bibliotheken en de kinderopvang.