Wijzig je gebruikersnaam als je nog altijd ‘admin’ gebruikt!

Je denkt dat het niet meer voorkomt, maar toch nog een WordPress-site onder handen gekregen die als gebruikersnaam ‘admin’ heeft. Een uitnodiging voor hackers om te proberen in te breken in je site. Hoe wijzig je dit?

Maak een extra gebruiker aan met beheerdersrechten, geef deze een niet herkenbare naam (mogen random letter en cijfers zijn). Log uit je site en log in met de nieuwe beheerdersgegevens. Ga naar gebruikers en verwijder daar je ‘admin’ gebruiker. Evt. bestaande gegevens koppel je dan gelijk aan de nieuwe beheerder.