Pas op spookfactuur!

Domain Host Nederland verstuurt spookfacturen. Als je de kleine lettertjes leest zie je dat het gaat om een aanbieding en niet om een echte factuur. In de factuur wordt zelfs geen domeinnaam genoemd. Als je de factuur betaald dan wordt dat gezien als een opdracht en zit je eraan vast.

De kleine lettertjes

“Gaarne willen wij u informeren dat u in de toekomst onze factuur uitsluitend digitaal gaat ontvangen. Zowel voor, als na ontvangst van u betaling is het altijd nog mogelijk om
binnen enkele dagen onder vermelding van u betalingskenmerk/factuurnr u bedrijfsgegevens te wijzigen. Dit kan door u gewijzigde bedrijfsgegevens per mail aan ons te
verstrekken.Op grond van de aan ons op basis van het bovenstaande verleende opdracht, welke als factureringsgrondslag dient leveren wij u de navolgende dienst het linken
van de .info domein extentie naar u .nl website. Indien u akkoord bent met het bovenstaande is u domeinregistratie geldig van de termijn zoals hierboven beschreven.Let op. Dit
is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging . Mocht tijdige betaling uitblijven vervalt onze dienstverlening en
verblijft de domeinextentie opkoopbaar voor derden.”