Domeinnaamoplichting

Ook een mail met een factuur ontvangen van Julia Visser van HSI Domein & Hosting Service NL of Comnet24 Domein & Hosting Service NL? De mail is niet aan jou gericht, je domeinnaam staat er niet eens in en het is een fors bedrag voor het registreren van een domeinnaam die je niet eens wilt hebben (.co of .info). Julia Visser bedient zich van verschillende bedrijfsnamen;

  • HSI Domein & Hosting Service NL
  • Comnet24 Domein & Hosting Service NL

***

Van: Domein Registratie <itklantenservice7@gmail.com> of Hosting Registratie hostingregistratie995@gmail.com

Verzonden:
Aan: klantenserviceit@outlook.com
Onderwerp: Domeinregistratie voor 2022 / 2023 of Hosting registratie

Geachte heer / mevrouw,

Bijgevoegd vindt u de specificatie aangaande uw domeinregistratie voor 2022 / 2023.
Hopelijk u naar behoren te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Julia Visser
 HSI Domein & Hosting Service NL

***

Kleine lettertjes

Let vooral even op de kleine lettertjes! Dit is dus geen factuur maar een aanbieding.

*Gaarne willen wij u informeren dat u in de toekomst uw factuur uitsluitend digitaal gaat ontvangen. Zowel voor als na betaling is het altijd nog mogelijk om uw bedrijfsgegevens te wijzigen. dit kan door de gewijzigde bedrijfsgegevens per mail aan ons te verstrekken .Op grond van de aan ons op basis van het bovenstaande verleende opdracht welke als faktureringsgrondslag dient, leveren wij u de navolgende dienst; het registreren van de .co of .info domeinextentie gekoppeld aan uw huidige .nl.domeinnaam, indien u akkoord gaat met het bovenstaande is uw domeinregistratie geldig
van de termijn zoals hierboven beschreven. Let op! dit is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging. Mocht tijdige betaling uitblijven vervalt onze dienstverlening en verblijft de domeinextentie opkoopbaar voor derden.

Je bent gewaarschuwd.