MSV Taal

Van Kampen administraties en kantoorservice

De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (MSV) hebben elk voor zich een onderwijsvisie. In 2021 is in het Regionaal Educatieve Agenda Overleg (REA) gekeken naar de gemeenschappelijkheden in deze visies en is een prioritering aangebracht in de thema’s die gezamenlijk opgepakt gaan worden. Het thema taal kreeg daarbij de hoogste prioriteit.

In de regio zijn al veel goede initiatieven die juist ook specifiek in deze regio werken aan het vergroten van de taalbeheersing. Wat mist is een gemeenschappelijke visie als startpunt voor een meer coherent aanbod en een nog betere samenwerking tussen verschillende partners. Daarom is de werkgroep MSV Taal opgericht met daarin vertegenwoordigers van de drie gemeenten, voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. De werkgroep heeft de opdracht om samen met het veld een gemeenschappelijke taalvisie te ontwikkelen van kinderopvang tot en met het MBO – voor kinderen en jongeren van 0 t/m 21 jaar.

Als onderdeel van het project MSV Taal heb ik een website ontwikkeld in samenwerking met de projectgroep. De website omvat de taalvisie en proces, bouwstenen en een toolbox