Stichting Steunfonds Basiszorg

Van Kampen administraties en kantoorservice

Stichting Steunfonds Basiszorg (SBB) is van oorsprong verbonden met de regio Leiden/Leiderdorp, maar beperkt zich niet daartoe.

SBB heeft tot doel om kleine of grotere projecten op het gebied van de basisgezondheidszorg financieel te steunen, regionaal, nationaal of internationaal. Wij hebben afgelopen jaren uiteenlopende projecten gesteund van diverse organisaties, waaronder Terre des Hommes, Save the Children, Artsen voor Oekraïne en een kleinere NGO, Stichting Basisgezondheidszorg Casamance. Ook hebben we kleinschalige projecten in de regio gesteund, zoals Hartewensen, Witte Bedjes, voetzorg voor dak- en thuislozen.

Via de website kan een aanvraagformulier opgevraagd worden voor de aanvraag van financiële steun voor een project.